R E Z U M A T
PLATFORMA INFORMATICA DE HAZARD SEISMIC INTEGRAT DE SUPRAVEGHERE
A ZONEI VRANCEA  PRIN METODOLOGII AVANSATE GEOSPATIALE SI IN-SITU
      Contact  via e-mail


                maria@dnt.ro

                mzoran@inoe.ro

V R A G E O
    VRAGEO este un serviciu, propus in cadrul Competitiei de Proiecte Parteneriate 2013 -Proiecte de Cercetare Aplicativa, domeniul prioritar 3-Mediu, directia de cercetare 3.4.6, Hazarde naturale si tehnologice, cercetari de evaluare a riscului si studii de impact.Obiectivul major al proiectului VRAGEO este de a furniza accesul liber la informatiile privind hazardul seismic din Romania atribuit sursei Vrancea ca suport al GMES (Monitorizarea Globala a Mediului si Securitatii), prin dezvoltarea unui cadru operational, a unui set de instrumente suport si a unor metodologii avansate de monitorizare si supraveghere geospatiala si in - situ a zonei tectonic active Vrancea. VRAGEO vizeaza detectarea anomaliilor activitatii geofizice din zona Vrancea si ariile limitrofe, furnizand informatii menite sa limiteze impactul negativ. Prin dezvoltarea unei puternice baze de geodate in-situ si geospatiale, de noi metode si indicatori de evaluare a hazardului seismic din Romānia, acest proiect va demonstra in ce masura o integrare sistematica a mai multor observatii independente va imbunatatii predictia seismica pe termen mediu si scurt.Pentru monitorizarea parametrilor geofizici cu caracter precursor in zona Vrancea vor fi utilizate date geospatiale serii-timp in trei directii distincte:1)Evidentierea deformatiilor crustale preseismice cu precizie de ordinul milimetrilor-centimetrilor, prin date furnizate de retelele GPS si de nivelment si inteferometrie satelitara radar (TerraSAR - X, ALOS, Sentinel); 2)Anomaliile geomagnetice si ionosferice, precursori seismici pe termen scurt sau iminenti in arealele seismelor puternice, exprimate prin Continutul Total de Electroni (TEC) din reteaua statiilor permanente GPS de sau din date in timp Real IPS-WDC STS; 3)Posibile anomalii termice de suprafata deduse din modificarile Fluxului Latent de Caldura de Suprafata (SLHF) si Temperatura Suprafetei Terenului (LST) din date satelitare in domeniul IR (NOAA-AVHRR, Terra/Aqua-MODIS, Landsat TM/ETM). Vor fi cuantificate variatiile parametrilor geofizici si ale concentratiilor de radon pe termen lung, mediu, scurt si imediat, sensibili la evenimentele seismice. Informatiile provenite din datele satelitare timp-serie vor fi folosite in sinergie cu datele de monitorizare in-situ,furnizate de retele de masuratori geofizice, geodezice, geodinamice, solare, seismice geoelectromagnetice, meteorologice. Modelele Litosfera-Atmosfera-Ionosfera si de Cinematica al Placilor adaptate si dezvoltate pentru localizarea si prognoza intensificarii activitatii geofizice in zona Vrancea vor fi validate cu date de masura in-situ si geospatiale. Pentru analiza proceselor geofizice la interfata sol - aer si sol - apa responsabile de generarea presemnalelor seismice vor fi perfectionate metodologiile existente si se vor dezvolata noi metodologii avansate de monitorizare si supraveghere a fenomenelor precursoare, se vor modela procesele geodinamice si vor fi corelate-validate cu datele in -situ. VRAGEO contribuie la dezvoltarea de noi servicii de estimare a hazardului seismic,de cartografiere exacta a hazardului seismic, a parametrilor geofizici si a anomaliilor acestora detectate in zona Vrancea pe baza semnalelor precursoare.In scopul atenuarii efectelor nedorite si imbunatatirii pregatirii unui cutremur mare in Vrancea, VRAGEO promoveaza abordarile aplicate inter- si multidisciplinare prin dezvoltarea unei Platforme Informatice de Hazard Seismic la toate nivelurile societatii ca suport al politicilor de planificare in contextul schimbarilor globale si progresului social. VRAGEO va dezvolta o noua strategie de hazard seismic, combinand teledetectia satelitara de inalta rezolutie cu modelarea numerica si va genera cunoastere inteligenta pentru a furniza noi si inovative produse, procese si servicii pentru zona seismica Vrancea. VRAGEO este conceput pentru a dezvolta servicii moderne de evaluare continua a hazardului si riscului seismic, care adreseaza imperative la nivel national.
Copyright 2014 INOE 2000. All rights reserved. made by Defiler
Institutul National de Cercetare&Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000  www.inoe.ro