PLATFORMA INFORMATICA DE HAZARD SEISMIC INTEGRAT DE SUPRAVEGHERE
A ZONEI VRANCEA  PRIN METODOLOGII AVANSATE GEOSPATIALE SI IN-SITU
      Contact  via e-mail


                maria@dnt.ro

                mzoran@inoe.ro

V R A G E O
Obiectivul strategic al acestui proiect este de a oferi o noua baza metodologica cu ajutorul careia sa poata fi luate decizii pentru sporirea sigurantei in zone cu risk / hazard seismic ridicat.

Obiectivul central al proiectului VRAGEO este de a livra o platforma web cu informatii de hazard seismic datorat sursei Vrancea, un serviciu adresat atāt specialistilor si factorilor de decizie cāt si institutiilor media, care sa poata inlesni accesul liber si neingradit la informatie in Romānia ca un suport pentru GMES (Global Monitoring of Environment and Security) prin dezvoltarea unui cadru operational, a unui set de instrumente suport si metodologii avansate geospatiale si in - situ de monitorizare si supraveghere in zona activa tectonic Vrancea.

Obiectivele principale ale proiectului VRAGEO pot fi definite astfel:
  • construirea unei baze de date complexe satelitare si in - situ pentru monitorizarea proceselor si datelor geofizice, geochimice, geodinamice, geodetice atāt cele istorice cāt si cele mai noi utilizānd in acest scop satelitii existenti precum si alti senzori,
  • detectarea deformatiilor crustale prin metode satelitare radar si date GPS de referinta, cāmpul de stress pentru identificarea ariilor in care un eveniment particular poate declansa un altul si corelarea acestora cu semnalele preseismice din date geofizice, geomagnetice, ionosferice si de radioactivitate naturala (radon).
  • localizarea cu precizie a zonelor de intensificare a activitatii geofizice in care se pot declansa evenimente seismice pentru determinarea sau confirmarea ariilor de risc seismic ridicat.
  • adaptarea si dezvoltarea modelelor Litosfera - Atmosfera - Ionosfera si Cinematic al Placilor pentru zona Vrancea pentru explicarea mecanismelor fizice si activitatea seismica si validarea lui prin parametri geofizici cu caracter precursor derivati din date geospatiale si in - situ.
  • reducerea efectelor dezastrelor geologice naturale si pregatirea populatiei si infrastructurii in Romānia si Europa.

Copyright 2014 INOE 2000. All rights reserved. made by Defiler
Institutul National de Cercetare&Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000  www.inoe.ro
O B I E C T I V E